Satelitní bunkr – tak trochu jiný a utajený řopík

Na okraji pohraniční obce Březí u Mikulova, na jižní Moravě, z dálky neviditelný a přitom pár metrů od vyasfaltované mezinárodní cyklostezky (procházející městem Mikulov), co ještě ne tak dávno bývala tzv. signálkou v uzavřeném hraničním pásmu a nedaleko areálu dnes již bývalého jednotného zemědělského družstva Rudá Zář, kde velká část 20. století byl boj o přežití, se nachází

Satelitní pozemní stanice Prátlsbrun (Prátlsbrun Earth Station)

Bunkr tvarem působí jak z jiného světa a je na první pohled vzhledově omšelý, ostatně je z roku 1938 – a to se obec nejmenovala Březí, ale Prátlsbrun. Bunkr ze všech stran obepíná plot, a vede k němu nepříliš nápadná zpevněná komunikace.

Splynout s krajinou pomáhá několik malých stavení, dnes sloužících jako vinné sklepy, stejně jako zemědělsky obdělávané okolí. A společně v obležení poskakujících zajíců a pobíhajících bažantů, stejně jako na slunci vyhřívajících se ještěrek, působí místo tak trochu ospalým dojmem.