Práce na bunkru se odkládají na neurčito

Ještě i začátkem roku 2019 jsem měl dojem, že zastupitelům Znojma není zanedbaný stav bunkru v Oblekovicích lhostejný a že se moje představa bunkru s plánovanou anténou a poštovní schránkou pro Postcrossing (Česká pošta už doručování pošty na bunkr potvrdila a neshledala žádné překážky) zastupitelům líbí a vlastně i proto mi tehdy všemi hlasy schválili na základě mé žádosti v únoru 2019 prodej pozemku (21 m2) na kterém je bunkr a na kterém jsem ve volném čase a o své dovolené už začal pracovat.

Jen o pár týdnů později jsem však dostal od města Znojma zamítnutí všech mých dalších žádostí (vyjma dočasného povolení ke vjezdu k bunkru přes cyklostezku) ohledně návazných prací na bunkru v Oblekovicích. Protože se jednalo o mojí volnočasovou aktivitu financovanou čistě z mých soukromých peněz a k bunkru to mám několik hodin cestování, moje nadšení vyprchalo. Práce na bunkru jsem tak v červnu 2019 v Oblekovicích přerušil a již zakoupený a uschovaný materiál na prvotní opravy zase odvezl stovky kilometrů zpět.

Rozhodnutí města respektuji a děkuji alespoň za rychlé vyrozumění ohledně mých žádostí. Zároveň mi ale nedává smysl dále pokračovat s bunkrem. Buď to dělat pořádně, anebo raději vůbec.

Česká televize projevila už na začátku roku 2019 zájem o vznikající Satelitní bunkr, paradoxně však zdokumentovala opuštěné a zarůstající bunkry jak ve Znojmě / Oblekovicích, tak i v Březí

Z představitelů města Znojma se po odvysílání reportáže nikdo neozval. Ve Znojmě se ozval jeden z místních občanů a ten nabídl možnost případné pomoci s opravou bunkru.

Na obou místech kolemj(e)doucí práce na bunkrech alespoň slovně podporovali, ale politici rozhodli jinak.

Ze Znojma ale nějaké informace „prosákly“. Jeden nejmenovaný zaměstnanec města mě už dříve informoval, že se jedná o politické rozhodnutí. Druhý mě zase informoval, že roli sehrál i pro mnohé můj překvapivý původ z Karlových Varů. Ať už byly důvody jakékoliv, ať už to bylo i díky koaličním vztahům na radnici mezi vládnoucí koalicí ČSSD a ANO versus opozice, mým původem z K. Varů, plánem umístit na bunkr anténu, anebo čímkoliv jiným, faktem je, že bunkr byl mnou uvnitř v základní formě vyčištěn a „odkadibudkován“, znovuosazen zakoupenými pancéřovými dveřmi dovezenými z muzea a vnější část bunkru byla očištěna od mechu a pak jsem práce zastavil. Mně osobně tyto moje aktivity přišly jako apolitické.

Zajímavým faktem tak zůstává, že tehdy jen o pár týdnů dříve mi zastupitelé města všemi hlasy schválili prodej pozemku pod bunkrem, přičemž zmínka o mém záměru s bunkrem byla dostupná i v místním regionálním tisku před samotným hlasováním a dotazy před prodejem nebyly.

Že by nakonec můj původ a fakt, že „Karlovarák“ třídí odpadky a uklízí ve svém volném čase bunkr ve Znojmě, kde nikoho nemá, zatímco místní okolo chodí denně a je tato činnost nenapadla, působilo až tak podezřele? Je to jedno.

I tato s přestávkami téměř roční aktivita ve Znojmě ve mně zanechala zkušenosti a poznání, že věnovat svůj čas a nadšení bunkrovým aktivitám na Moravě bez jakýchkoliv rodinných příbuzných a „známostí“ byl jen a jen můj omyl.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm několika málo úředníkům za jejich snahu pomoci s touto mojí aktivitou.

Zpátky na začátek, jak jsem přišel k pozemku s bunkrem ve Znojmě – Oblekovicích

Tomu předcházely první kroky již v roce 2018, kdy jsem ukončil práce na Satelitním řopíku v Březí a přemýšlel nad „plánem B“, tedy bunkr na jiném místě. I díky tehdejšímu článku v novinách se mi ozvalo několik měst a obcí, které mi nabízely své bunkry i s možností podpory při získání nějakého menšího pozemku okolo. Pro města a obce to byla šance vdechnout „nový život“ zanedbaným a neudržovaným místům za soukromé peníze, pro mě zase vidina možnosti mít netradiční bunkr a poznat jinou část republiky.

K tomu jsem i já aktivně oslovil několik obcí a měst, abych měl co nejlepší výběr. A nakonec jsem se rozhodl pro řopík ve Znojmě – Oblekovicích. Řopík měl oproti ostatním udržovanější okolí a byl k němu přístup z nedaleké cyklostezky, byť příliš blízká poloha bunkru u cyklostezky zase nebyla příliš ideální, ani tehdejší stav bunkru. Byl to kompromis, ale „šel jsem do toho“. Bunkry typu řopík mají navíc tu výhodu, že po dokončení oprav již není údržba nijak náročná.

Satelitní bunkr (MJ-SR 72) ve Znojmě

Vítejte na stránkách Satelitního bunkru,

který bych chtěl jak peníze, čas a nadšení dovolí, uvést do lepšího stavu než v jakém se ještě začátkem roku 2019 nacházel. Bunkr najdete snadno – mapa.

Satelitní bunkr zůstane řopíkem, jeho dominantou se však nově stane satelitní anténa. Vzhled bunkru jinak zůstane zachován. Obnovu vnitřní části bunkru neplánuji, je to mimo mé možnosti. Bunkr tak pouze zpříjemní cestu svým vzhledem kolemj(e)doucím.

Prezentace Satelitního bunkru