Satelitní bunkr (MJ-SR 72) ve Znojmě

Vítejte na stránkách Satelitního bunkru,

který bych chtěl jak peníze, čas a nadšení dovolí, uvést do lepšího stavu než v jakém se ještě začátkem roku 2019 nacházel. Bunkr najdete snadno – mapa.

Satelitní bunkr zůstane řopíkem, jeho dominantou se však nově stane satelitní anténa. Vzhled bunkru jinak zůstane zachován. Obnovu vnitřní části bunkru neplánuji, je to mimo mé možnosti. Bunkr tak pouze zpříjemní cestu svým vzhledem kolemj(e)doucím, žádné jiné využití mít nebude – prezentace Satelitního bunkru.

Nejsem místní a pokud byste mi chtěli při obnově jakkoliv pomoci, napište mi.