Satelitní bunkr (MJ-SR 72) – co je v plánu

Půjde jen o opravení a oživení vnějšího vzhledu ještě nedávno zarostlého a odpadky zaplněného předválečného bunkru z jara 1938, který byl návštěvníky a sběrači kovů po dlouhou dobu demolován. Více v záložce Historie.

Práce na Satelitním bunkru ve Znojmě je pro mě volnočasová aktivita.

Vše začíná únorem 2019, kdy jsem od města Znojma zakoupil pozemek s bunkrem. O ten jsem požádal v souvislosti s pozastavením prací na mém prvním bunkru na Mikulovsku (Satelitní řopík, MJ-SR 71) z důvodu nezájmu obce.

Ačkoliv nejsem nijak zapojený do žádných klubů vojenské historie, historie jako taková mě zajímá a základní povědomí o historii československého opevnění mám. Několikrát jsem také navštívil Vojenský ústřední archiv při pátrání o historii řopíku.

Možných praktických způsobů využití bunkru není díky jeho konstrukci mnoho a tento ve Znojmě žádné využití mít nebude. Bude se tak pouze jednat o obnovu vnějšího vzhledu, muzeum uvnitř z časových a finančních důvodů neplánuji.

Okolí bunkru po plánovaných úpravách: (pokud bude městem schváleno)

  1. Výška zeminy v okruhu pár metrů od bunkru bude snížena/odkopána o cca 20 cm a bude tak v úrovni asfaltové cyklostezky, bunkr tak „povyroste“ a nebude na první pohled „utopený“.
  2. V těsné blízkosti bude umístěn kovový vlajkový stožár o výšce 6 m. Podoba vlajky ještě není dána.
  3. Nedaleko bunkru by mohla být umístěna keška – pro příznivce Geocachingu.

Plánovaná podoba bunkru (odhad dokončení 2020)

Řopíků byly postaveny tisíce a jedná se až na nějaké výjimky o typizované stavby. V současné době existuje odhadem několik desítek minimuzeí s řopíky a přiznejme si, sama o sobě jsou muzea prakticky všechna stejná, anebo dost podobná. Zároveň se však každé z nich snaží nějakým detailem odlišit. Navíc jen pár set metrů nedaleko je jiný bunkr (bunkr „Na Hrázi“), který byl obnoven do historické podoby.

Satelitní bunkr bude obnoven jako řopík, ale na stropnici bude osazena satelitní anténa (parabola), která zajistí bunkru jedinečnost. Dle zkušeností z mého prvního bunkru se takovýto bunkr stává středem pozornosti kolemjdoucích a vzbuzuje zájem i u lidí, které vojenské bunkry jinak nezajímají.

Zatímco samotný bunkr jako stavba představuje technickou zajímavost a nenásilně odkazuje na naší složitou historickou minulost, satelitní anténa se „dívá“ na oblohu, tedy nahoru a vpřed. A nadšenci do techniky možná vědí, že i na jižní Moravě existuje ke dnešnímu dni několik firem které se pohybují ve vesmírném průmyslu a jejich výrobky jsou „tam někde nad námi“.

Další zajímavostí bude zřízení poštovní schránky na bunkru. Česká pošta už potvrdila v budoucnu doručování pošty do schránky umístěné na Satelitním bunkru, aneb když může na Božím Daru existovat Ježíškova pošta, proč by Znojmo nemohlo mít bunkr s vlastní poštovní schránkou a adresou…

Satelitní bunkr tak bude celkem trojnásobným Satelitním bunkrem, protože:

a) je satelitním, nachází se na okraji Znojma nedaleko Oblekovic a Dobšic

b) bude mít satelitní anténu

c) bude připojen ke skutečné satelitní síti jménem Iridium

A co na to říkají příznivci československého opevnění, tzv. „Bunkráci“?

Pro ně to je to takový „velitelský“, anebo také „radarový“ řopík 🙂 Ano, už před 80 lety byly používány radarové a komplexní anténní systémy, byť naše armáda to tehdy nebyla.

Takto vypadal můj první bunkr na Mikulovsku po zastavení prací, anténa není v dokončeném stavu. Tuto fotografii nejen díky službě PostCrossing.com znají lidé už v téměř 20 státech světa.